Začněme tvořit jiný svět, nejprve v našich
srdcích, pak hlavách a pak fyzicky.
Buďme změnou každý sám
a všichni společně.

DEKLARACE
OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI
15. 3. 2011
Prohlášení přípravného koordinačního týmu
Aliance pro transformaci ČR
k volbám 2017
Proměna České republiky občanskou cestou
(praktické kroky a impulzy)
Poslání a cíle Aliance pro transformaci ČR
(učíme se spojovat síly)
DEKLARACE SVOBODNÉ VOLBY OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY