Začněme tvořit jiný svět, nejprve v našich
srdcích, pak hlavách a pak fyzicky.
Buďme změnou každý sám
a všichni společně.

DEKLARACE
OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI
15. 3. 2011
KONFERENCE
PRO TRANSFORMACI ČR
18. 10. 2014  v Praze

pozvánka
Proměna České republiky občanskou cestou
(praktické kroky a impulzy)
Poslání a cíle Aliance pro transformaci ČR
(učíme se spojovat síly)
Proměnou Evropy k míru a prosperitě
(otevřený dopis)